Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Stichting Promotie Snijorchidee, gevestigd te Nederland, aan de Kleipettenlaan 134, 2231 BN  RIJNSBURG  (hierna: Promotie Snijorchidee) Door het gebruik van deze website verklaart u zich zonder beperking akkoord met dit Privacy Statement.

Promotie Snijorchidee respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Op deze website verzamelt Promotie Snijorchidee geen persoonlijk identificeerbare informatie van u tenzij u deze informatie vrijwillig en met uw uitdrukkelijke toestemming aan haar verstrekt. Bijvoorbeeld in het kader van promotionele acties. Uw persoonsgegevens worden altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Op uw verzoek biedt Promotie Snijorchidee u toegang tot alle informatie die zij van u bijhoudt. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of u wilt dat wij deze informatie verwijderen kunt u contact met ons opnemen.

Promotie Snijorchidee gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op deze website. Deze informatie wordt door Promotie Snijorchidee uitsluitend gebruikt om de inhoud van haar website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt deze functie via Internet options in uw webbrowser uitschakelen. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Promotie Snijorchidee behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving te wijzigen. Indien u na wijziging gebruik maakt/blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt. Vanzelfsprekend zal Promotie Snijorchidee waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Promotie Snijorchidee heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Promotie Snijorchidee stelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking voor een ander doel dan waarvoor u ze hebt verstrekt. Op deze website kunnen links naar andere websites staan die totaal onafhankelijk opereren van Promotie Snijorchidee en waar Promotie Snijorchidee geen zeggenschap over heeft. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy hanteren.

Ontvang de laatste nieuwtjes, weetjes en Cymbidium-tips in je inbox.